Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci

Zaprasz na kurs pierwszej pomocy dla rodziów i opiekunów dzieci w wieku od 1 do 8 roku życia 

Czas: 09.00-13.00

Celem kursu jest:

Kształcenie rodziców i opiekunów w postępowaniu z dzieckiem,

u którego doszło do nagłego zachorowania lub urazu

 

Przygotowanie do działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy dziecku

do chwili przejęcia działań przez służby ratunkowe lub medyczne.

Cena kursu: 60 zł

Czas kursu: 4 godziny zegarowe z przerwami

Zajęcia prowadzimy w małych 8-mio osobowych grupach ćwiczeniowych.

80% czasu zajęć stanowią zajęcia praktyczne

 

Zakres czynności:

Rozpoznanie zagrożenia

* Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

* Wezwanie pogotowia. Nadanie sygnału na ratunek

* Podstawowe czynności resuscytacyjne dziecka

* Postępowanie w zadławienie częściowym i całkowitym

* Tamowanie krwawienia, opatrywanie zranień

* Postępowanie w uszkodzeniach kości i stawów (złamanie zwichnięcie)

* Inne podstawowe czynności ratunkowe - zależnie od rodzaju zagrożenia

  - oparzenia

  - drgawki

  - ukąszenia

  - zatrucia

 

Użycie podstawowych przyrządów pierwszej pomocy (chusta twarzowa, maska oddechowa,

opatrunek osobisty, opatrunek uciskowy, koc termiczny, itp.)

 

Ćwiczenia na fantomach dziecka i niemowlęcia

 

 
 
Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel