Kurs (PPP) - Podstawowej pierwszej pomocy

Kursy adresowany jest do wszystkich grup zawodowych pracownikw odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy zodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów - instruktorów Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 

Termin kursu: do ustalenia

Informacje

tel. 12 681 48 16
 
Celem kursu jest:
  • Kształcenie ogółu społeczeństwa w prawidłowym postępowaniu w zagrożeniu zdrowia i życia, trafnym rozpoznaniu zatrzymania krążenia oraz w prawidłowym prowadzeniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
  • Zaznajomienie z funkcjonowaniem systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego i naby­cie umiejętności korzystania z niego w sytuacjach nagłych zagrożeń
Zakres czynności
  • Rozpoznanie zagrożenia
  • Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia
  • Nadanie sygnału na ratunek
  • Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci
  • Inne podstawowe czynności ratunkowe - zależnie od rodzaju zagrożenia
  • Powtarzanie oceny i zabezpieczenia poszkodowanego
 
Uprawnieni - zobowiązani
  • wszyscy pracownicy zakładwów pracy,
  • młodzież szkół średnich,
  • studenci szkół wyższych

 

Kurs certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

 

Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel